Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

syksonka
5763 f80c
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadoubleespresso doubleespresso
syksonka
3737 b450 500
syksonka
0153 4bd8
syksonka
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaeternaljourney eternaljourney
syksonka
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
9348 6b07 500
Reposted frombrumous brumous viaeternaljourney eternaljourney
1143 b91e 500
syksonka

Każdego dnia pojmuję


jak bardzo  


jak bardzo  


jak bardzo  jak bardzo  
jestem w dupie.

syksonka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl